Jubelton

Vanaf januari 2022 is er een wijziging ingegaan m.b.t. de belastingvrije schenking van ouders aan hun kinderen inzake aankoop van een woonhuis (de zogenaamde “jubelton”):

Tot eind van dit jaar bestaat nog de mogelijkheid om € 106.671,- belastingvrij te schenken, vanaf 2023 zal dat bedrag verlaagd worden naar € 27.231,-!

Vanaf 2024 wordt de jubelton helemaal afgeschaft.

Nu dit jaar nog de kans om uw kinderen een financieel steuntje te geven!